dijous, 7 de juliol de 2011

Més peatges... pels camions... i les empreses

Acabo de llegir la noticia de que el secretari de Territori i Mobilitat, Damià Calvet, ha anunciat avui que la Generalitat estudia l'aplicació de "l'eurovinyeta", un peatge per als camions que transporten mercaderies per carretera i que ha estat aprovat per la UE, ja que "és una mesura que fa pagar a qui utilitza la infraestructura i a qui contamina". Calvet ha explicat que el Govern "està a favor de l'aplicació de l'eurovinyeta" per fer "sostenible" el manteniment i la inversió en noves infraestructures.

L'anomenada "directiva de l'eurovinyeta", que va ser ratificada pel Parlament europeu a principis de juny, contempla increments de peatges de fins el 30% a camions de més de 3,5 tones que transportin mercaderies per les autopistes de la Unió, tot i que els Estat membres podran eximir els vehicles de fins a 12 tones en el moment de fer la transposició de la norma comunitària.

Tenint en compte que no tenim l'eix de mercaderies de l'arc del mediterrani que fa tants anys que es vol construir i que l'única alternativa que tenim per exportar és utilitzant la carretera, ens beneficia una mesura com aquesta?

Si tenim en compte que només un 4% de les mercaderies van per tren i a Europa la mitjana està al voltant del 20%, beneficiarà això a la nostres empreses?

Si tenim en compte que la majoria de peatges estan a Catalunya i a Espanya n'hi ha ben pocs, beneficiarà això a la nostra economia?

Catalunya com a centre logístic porta anys de baixa, entenc que mesures com aquestes és molt possible que acabin accentuant-ho encara més. En aquest mateix blog ja s'ha denunciat en alguna ocasió empreses que han abandonat Catalunya per motius logístics i han triat altres regions de l'estat espanyol.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada